In Turkije is de militaire dienstplicht van toepassing op alle mannelijke burgers van 20 tot 41 jaar. Voor Turken in buitenland gelden er andere regels.

Dubbele nationaliteit

Voor Turken met dubbele nationaliteit vervalt de dienstplicht als men al in dienst is geweest in het leger van ander land. Vrouwen zijn niet dienstplichtig en kunnen vrijwillig in het Turkse leger dienen. Turken in het buitenland met een dubbele nationaliteit hoeven maar eenmalig uitstel aan te vragen. Deze is dan tot het 39e levensjaar geldig.

Uitstel

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot de leeftijd van 39 jaar. Dit uitstel moet ondersteund worden door documenten van bijvoorbeeld een werkgever of van de universiteit waar de kandidaat een studie volgt. Inmiddels zijn veel universiteiten aangesloten bij registratie kantoren van defensie zodat het doorgeven niet meer nodig is. Dit wordt nu door de universiteiten zelf geregeld.

Desertie

Het schuldig worden bevonden voor het ontwijken van dienstplicht kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 1 tot maximaal 3 jaar.

Dienstplicht afkopen

Voorheen kon men de dienstplicht nog gedeeltelijk afkopen, zodat er maar een maand training (meestal in Burdur) overbleef. Deze regeling is echter eind 2011 opgeheven. Iedere Turk die in het buitenland woont en zijn Turkse nationaliteit wil behouden, moet 56.506,80 Turkse lira omgerekend 3700,- Euro betalen. Hiermee koopt hij zijn dienstplicht af en hoeft hij dus ook niet meer deel te nemen aan een training. Op de site van het Turkse Consulaat staat meer informatie over de regels omtrent het afkopen van de dienstplicht.

Dienstplichtigen kunnen in alle onderdelen van de Turkse strijdkrachten tewerkgesteld worden, behalve bij gevechtshandelingen of actieve conflicten. Zo worden bijvoorbeeld bij operaties van Turkije tegen de PKK alleen beroepsmilitairen ingezet.

In de artikelen 2, 25 en 26 van de Turkse Wet op de Militaire Dienst is vastgelegd dat iedere man in Turkije dienstplichtig is en zich moet laten registeren vanaf 1 januari van het jaar waarin hij twintig wordt. De militaire dienstplicht geldt niet voor vrouwen. Een dienstplichtige man is dienstplichtig tot 1 januari van het jaar waarin hij 41 wordt.

In het geval van mobilisatie kunnen mannen opgeroepen worden voor militaire dienst tot hun vijfenzestigste jaar. Turkse mannen die legaal in het buitenland verblijven zijn dienstplichtig vanaf het jaar waarin zij twintig worden, tot het einde van het jaar waarin zij 39 worden. Mannen die vrijwillig in de strijdkrachten dienst nemen, kunnen dat doen vanaf hun achttiende levensjaar.

Turkse vrouwen kunnen vrijwillig in het Turkse leger dienen als onderofficier of officier en zijn in dat geval tot hun eenenveertigste levensjaar oproepbaar als reservist. Tot 2014 bedroeg de normale dienstplichtperiode vijftien maanden. Daarna werd de maximale dienstplichtperiode verkort tot twaalf maanden.

In het dienstplichtsysteem zoals gehanteerd tot de wetswijziging van 26 juni 2019 zijn er verschillende varianten. Voor personen met twee jaar beroepsopleiding of een laag opleidingsniveau geldt de maximale dienstplichtperiode van twaalf maanden. Voor dienstplichtigen met vier jaar middelbare school en hoger geschoolden gelden twee varianten: of twaalf maanden als officier (Derde Luitenant), of een verkorte dienstplicht van zes maanden als onderofficier.

De Turkse commando’s staan erom bekend als een van de beste ter wereld te zijn. Met name als het gaat om gevechten in de bergen.

Heeft u tips, info of beelden? Mail dan naar info@turksomroep.nl. We zijn ook te bereiken via Facebook en Instagram.

Vorig artikelInburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022
Volgend artikelJongeren terroriseren Turks gezin in Giethoorn, politie doet niets