Alle Turken die naar Nederland komen moeten vanaf 2022 verplicht inburgeren ook imams en godsdienstleraren moeten het zogenoemde basisexamen inburgering halen, voor ze naar Nederland mogen komen. De invoering van de nieuwe inburgeringswet maakt een einde aan de uitzonderingspositie.

Alle mensen van buiten de Europese Unie (EU) die in Nederland willen wonen zijn sinds 2007 verplicht inburgeringsexamen te doen. Turkse nieuwkomers zijn echter van die plicht vrijgesteld. De rechter oordeelde in 2011 namelijk dat Turkse onderdanen niet tot inburgering gedwongen kunnen worden op grond van een associatieverdrag uit 1963 tussen Turkije en de toenmalige Europese Gemeenschap – een voorloper van de EU. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner besloot daarop dat er niets anders op zat dan Turken die naar Nederland komen vrij te stellen.

Nieuwe wet

In de nieuwe wet wordt echter afgestapt van één regime voor alle inburgeraars. Er komen persoonlijke inburgeringssplannen en leerbaarheidstoetsen, die ook bepalen welk taalniveau van de nieuwkomer verlangd mag worden. Door die nieuwe criteria wordt het nu mogelijk om ook Turken die naar Nederland komen alsnog tot inburgering te dwingen, aldus Koolmees.

Vanaf 1 januari 2022 moeten nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die in Nederland bij familie willen gaan wonen, eerst een examen doen. Ook imams en godsdienstleraren moeten het zogenoemde basisexamen inburgering halen, voor ze naar Nederland mogen komen. In Nederland moeten zij daarna verder inburgeren.

De inburgeringsplicht geldt sinds 1 mei 2020 al voor Turkse nieuwkomers met een asielstatus en hun gezinsleden. Vanaf 1 januari 2022 moeten ook Turkse gezinsmigranten die zich in Nederland willen vestigen en geestelijk bedienaren met de Turkse nationaliteit eerst in Turkije slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Dit is vanaf 1 januari 2022 een voorwaarde voor de mvv-aanvraag. Nu is deze groep nog vrijgesteld van die verplichting. Eenmaal aangekomen in Nederland starten de nieuwkomers met een persoonlijk inburgeringstraject op maat.

Nieuw inburgeringsstelsel

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers valt samen met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf 1 januari 2022 geldt. Daarmee gaan voor nieuwkomers met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden dezelfde regels gelden als voor nieuwkomers uit andere landen.

Kennismigranten, studenten of migranten die met een tijdelijk doel naar Nederland komen, hebben geen inburgeringsplicht. Ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die nu al in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben, hoeven in principe niet (alsnog) het inburgeringstraject te doorlopen.

Heeft u tips, info of beelden? Mail dan naar info@turksomroep.nl. We zijn ook te bereiken via Facebook en Instagram.

Vorig artikelMan (77) overleden na boosterprik op vaccinatielocatie Leiderdorp
Volgend artikelHypotheek voor mensen met een hoge huur