Het kabinet bereidt een avondklok voor die zou gaan gelden tot 9 februari. De avondklok is volgens het kabinet nodig vanwege de Britse variant van het coronavirus, die veel besmettelijker lijkt. “Het is noodzakelijk dat we op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen treffen”, zegt demissionair minister De Jonge.

Over het tijdstip van ingaan en beëindiging wordt nog gesproken. Morgen aan het begin van de middag houdt het kabinet een persconferentie waarin meer details bekend worden.

Ingewijden melden aan de NOS dat de avondklok al in een vergevorderd stadium is voorbereid. Alleen met een werkgeversverklaring waarmee je kunt aantonen dat je op straat bent vanwege reisbeweging tussen werk en huis, mag je je ‘s avonds op straat vertonen. Er komen modelverklaringen op rijksoverheid.nl die een werkgever kan invullen.

Bronnen gaan uit van een boete van 95 euro voor mensen die zonder geldige reden op straat zijn. Er komen geen roadblocks op straat, maar er wordt gehandhaafd op straat, zeggen ingewijden.

20210114 222605

Thuisbezoek en vliegverkeer

Een andere maatregel is het verder inperken van thuisbezoek. Nu is het toegestaan om twee mensen op bezoek te krijgen, dat kan nog verder worden teruggebracht.

Ook wordt er gesproken over verdere inperkingen van het vliegverkeer. Het kabinet wil naast de verplichte PCR-test ook een sneltest invoeren voor iemand die naar Nederland vliegt vanuit een hoogrisicogebied. Dat is de hele wereld volgens de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu geldt de sneltestregel al voor Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Verwacht wordt dat dan nog minder mensen het vliegtuig pakken.

Het kabinet wil hiermee met een breed pakket aan maatregelen komen, zodat op 9 februari als eerste de basisscholen weer open kunnen. Om dat mogelijk te maken moeten de besmettingscijfers op die datum zo laag mogelijk zijn.

D66 tot nu toe tegen avondklok

Het kabinet zoekt nog naar steun voor de maatregel in de Tweede Kamer, maar het lijkt erop dat die er gaat komen. Coalitiepartij D66 was tot nu toe tegen invoering. De partij wil meer bewijzen zien voor de effectiviteit van de maatregel en vraagt zich af of het wel te handhaven is. Als de partij niet instemt, hoopt het kabinet met steun van oppositiepartijen als GroenLinks of PvdA een meerderheid achter het plan te krijgen.

Vanavond overlegt het kabinet in het Veiligheidsberaad met burgemeesters over invoering van de avondklok. Ook burgemeesters zijn kritisch over de maatregel, zij vragen om extra argumentatie van het Outbreak Management Team.

Morgenochtend overlegt het kabinet vanaf 09.00 uur om de laatste knopen door te hakken over de strengere maatregelen. Om de avondklok in te voeren maakt het kabinet gebruik van een niet eerder gebruikte noodtoestandwet, maar het zal daarvoor niet de noodtoestand uitroepen.