In de islam mag geen rente worden berekend. Je mag ook geen diensten gebruiken waar sprake is van rente. Er zijn ook andere afwijkende aspecten als je kiest voor een halal private-leasecontract. 

Steeds meer mensen ontdekken private lease als een gemakkelijke vorm om een (nieuwe) auto te kunnen rijden. Voor islamitische automobilisten komen verschillende vormen van halal private lease beschikbaar. Wat zit daarachter?

Onderdelen reguliere private lease

Een contract voor private lease bestaat uit een aantal onderdelen:

  • de consumentenprijs van de auto
  • de (verwachte) restwaarde van de auto aan het einde van het contract
  • onderhoud en reparaties
  • verzekering
  • motorrijtuigenbelasting
  • hulpverlening
  • rente

Binnen de islamitische religie is onder meer het vragen van rente verboden. Ook het betalen ervan is niet toegestaan. Een halal private-leasecontract kent dan ook geen rente. Bij Justlease gaat een halal private-leasecontract uit van een contract met een einddatum. Dat heeft een vaste prijs waarbij een vergoeding is ingebouwd voor het gebruik van de auto.

Halal overeenkomst berust op vertrouwen

Tom Dwars van Justlease legt uit dat een contract op islamitische grondslag berust op het maken van een afspraak. En daarbij is vertrouwen tussen de partijen die dit contract sluiten het eerste uitgangspunt. Daardoor zal hier ook niet van worden afgeweken. Dus mocht je op een halal basis onverhoopt willen afwijken van het contract of het zelfs voortijdig moeten beëindigen, dan ga je in gesprek met de andere partij en maak je een nieuwe afspraak waarmee beide partijen tevreden zijn. Op die manier is er ook geen sprake van boeterente. Het kan wel zijn dat de gebruiksvergoeding in de nieuwe afspraak op een andere manier wordt berekend.

Hetzelfde geldt voor te late betaling. In principe kan dat niet binnen een halal dienstverlening. Maar mocht het voorkomen, dan zullen de leasemaatschappij en de klant met elkaar overleggen om tot een goede oplossing te komen voor beide partijen. Hoewel: mocht het zo ver komen dat reguliere wetten worden geschonden, dan gaan die wel gewoon gelden.

Toetsing aan islamitische principes

In het geval van Justlease werden de reguliere voorwaarden als uitgangspunt genomen. eigenlijk is het belangrijkste dat de voorwaarden zijn bekeken door islamitische kennishouders. Dat geeft het vertrouwen dat de overeenkomsten voldoen aan de islamitische regelgeving. De voorwaarden zijn door islamitische autoriteiten doorgenomen en getoetst aan de specifieke islamitische wetgeving met betrekking tot financiering. Ook het vertrouwen dat de leasemaatschappij en de klanten met elkaar hebben is in het hele proces belangrijk. Zowel vooraf als tijdens de looptijd van het contract is de dialoog het uitgangspunt voor een goede samenwerking en daarmee het contractverloop.

Hoewel het halal private-lease contract specifiek voor islamitische klanten is ontworpen, kunnen ook andere klanten gebruik maken van deze contractvorm. Je bent er niet duurder of goedkoper mee uit. Ook wordt een halal private-leasecontract bij het BKR geregistreerd.