Bekir E. 14 jaar de cel in voor ‘liquidatie’ van Humeyra...

Bijna een jaar nadat hij op een school in Rotterdam de 16-jarige Humeyra doodschoot, heeft Bekir E. vandaag te horen gekregen...
error: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.