Het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) ontvangt jaarlijks vanuit de achterban ongeveer 150 meldingen over racisme jegens en discriminatie van Turkse Nederlanders. Dat laat de instantie, die namens de Turkse gemeenschap met de Nederlandse overheid overlegt weten. De politie en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland (OM Oost-Nederland) geven toe rond een incident met een Turks-Nederlands gezin in Giethoorn tekort te zijn geschoten.

Volgens IOT-voorzitter Zeki Baran gaat het vooral om meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook geeft hij voorbeelden van racistisch pestgedrag door buurtbewoners en racistische leuzen die met graffiti zijn aangebracht op gebouwen van Turks-Nederlandse organisaties, zoals moskeeën.

Onderzoeksprogramma Zembla  meldde dat een Turks-Nederlands gezin na een reeks racistische pesterijen door jongeren was verhuisd uit Giethoorn. De politie Oost-Nederland, het OM Oost-Nederland en de gemeente Steenwijkerland zouden zijn tekortgeschoten bij de aanpak van de discriminatiezaak.

De politie en het OM Oost-Nederland erkennen fouten te hebben gemaakt. “Ons beleid is dat we altijd een aangifte opnemen als er discussie ontstaat en wanneer men erop staat. Dat is hier niet gebeurd”, zegt de politie in een reactie op de zaak. De politie belooft in de toekomst nadrukkelijk aan collega’s te vragen om altijd een aangifte op te nemen. “Zeker als discriminatoire aspecten een rol spelen.”

‘Instanties nemen discriminatie van Turkse Nederlanders niet serieus’

Volgens Baran staat de Giethoornse discriminatiezaak niet op zichzelf. De IOT-voorzitter stelt dat er een duidelijk patroon is dat overheidsinstanties klachten van Turkse Nederlanders over discriminatie en racisme onvoldoende serieus nemen. Kwalijk, zo vindt de IOT-voorzitter. “Mensen raken hierdoor het vertrouwen in instanties kwijt.”

Baran wil in gesprek met Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), over het terugkerende racisme jegens Turkse Nederlanders. De NCDR laat weten graag het gesprek aan te gaan met het IOT.

Baldewsingh zegt het belangrijk te vinden dat gemeenten prioriteit geven aan het tegengaan van racisme en discriminatie. De NCDR adviseert om de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van discriminatie en racisme bij de burgemeesters neer te leggen. “Dan krijgt het meer prioriteit.”